Nove vlade

Novi magazin: Kada neka nova vlada krene od pogrešnog razumevanja problema koje bi trebalo da rešava, gubitak vremena i poverenja su neminovni.

Ljubavna

Nova Makedonija
Stigla je vest o prvom mešovitom braku u Srebrenici, o ljubavi između Almira i Dušice.

Morituri te salutant

E-novine – Uprkos tragičnom gubitku dvoje kadeta, sve je spremno za novo slavlje povodom završetka školovanja kadeta Vojne akademije.

Crne liste

T-portal: Kolarević je pozvao na ‘srpski kulturni ustanak’ jer je kulturna scena kontaminirana Hrvatima i izdajnicima koje treba rastjerati.

Mi, derviš i smrt

Oslobođenje – Nije među nama bilo braće da jedan položi život na oltar Ideje, drugi da u to ne posumnja, a treći da sumnja 20 godina.

Saveti

Blic: Uzmimo da vlada želi da dobije savet kako da obezbedi privredni oporavak, koga bi trebalo da pita?

Nomen est omen

Nova Makedonija
Nema logike da se škola u kojoj su nastavnici i učenici većinom Albanci i dalje zove Rajko Žinzifov.