Srčani udav

Novosti – I ako sud potvrdi Gotovininu krivnju, kolektivno srce će i dalje pumpati svoju krvavu bajku.

Otac i sin

Danas – Konstantinovići su živeli kulturu koja je bila mimo, nasuprot i protiv kulture palanke.