Golfgota

Novosti – Papa bi slučaj Dajla mogao iskoristiti da potvrdi svoje zalaganje za „Crkvu siromašnih“.

Gladni križ

Novosti – „Budemo li dosljedni, našu će Crkvu napor da se predstavi siromašnom odvesti na prosjački štap.“