Lada

Pronašao sam divan film o fabrici iz koje je izašlo nekoliko miliona automobila iste marke – fantastične Lade.

Danas je Parada ponosa

Dva teksta iz prvog broja časopisa za kvir teoriju i kulturu QT: intervju sa  Heningom Behom i predavanje Džon D’Emilia: Kakve veze gej oslobođenje ima sa ratom u Bosni. I kako je gej pokret postao politički.