Kriza nije šansa

Potrebna nam je Evropa 2.0 koja će popraviti greške stare Unije.

Utisci iz Gaze

Gaza je najveći otvoreni zatvor na svetu, sa oko milion i po ljudi na 360 kvadratnih kilometara.

Pogrešan kandidat

Socijaldemokratski kandidat za kancelara se žali da je žrtva zavisti. Ali nije reč o zavisti, već o kredibilnosti.

Obama Drugi

Izraelu je potreban odlučan američki predsednik. To je poslednja šansa da se spasemo od prokletstva okupacije.

Glas za status kvo

Politička propaganda nas je po svojoj silini i tonu podsetila na prve godine američke državnosti.

Veliki korak napred

Pojam suvereniteta nacionalnih država, koji je u središtu evropske debate, postao je anahron.