Objava rata

Pošto su ministri unutrašnjih poslova EU doneli odluku o reformi Šengena, EU parlament je prekinuo saradnju sa Evropskim savetom.

Kupite Ameriku

Politički akcioni komiteti, takozvani super pakovi, idealna su poluga za promenu vlasti.

Zatvaranje granica

Zemlje EU su usvojile mehanizam prema kome se unutrašnje granice mogu uvesti na period do dve godine.

Opet spasavanje banaka

Nezaposlenost raste, banke zapadaju u nevolju, država hita da ih izbavi – ali nekim čudom, spasavaju se samo banke, a ne ljudi bez posla.

Izgubljena nada

Razgovor sa Swetlanom Gannuschkinom iz organizacije za ljudska prava Memorial.

Niko nije odgovoran

Na najveće demonstracije u Bahreinu izašlo je 400.000 ljudi, kao kada bi u Egiptu izašlo 40 miliona.

Smrt bajke

Svi priznaju da štednja ne funkcioniše. Sada je pitanje šta će povodom toga uraditi. Bojim se da odgovor glasi: ništa posebno.

Početak nove epohe

Živimo u 21. veku. Društvena i ekonomska dinamika su potpuno drugačije. Potrebno je stvoriti strukture za budućnost.

Izbor

Problem evrozone nije iznos duga, nego njegova fragmentirana struktura. Čitav javni dug u evrozoni je 87% BDP-a, za razliku od preko 100% u Americi.