Pobuna u Bosni

Građani Bosne konačno su razumeli ko je stvarni neprijatelj – ne druge etničke grupe, već njihovi sopstveni lideri.

Vreme ustanka

Sa Olandom nema nade. On je računovođa priklješten između birača i finansijskih pasa čuvara.