Zuccotti Park

Svi gnevni ljudi

Hteo je da pronađe prijatelje iz Zukoti parka i pomogne pokretu koji ga je toliko vezao za druge ljude. Ali bio je sam: beskućnik u Njujorku.

Psi rata

Otišao sam na Jahorinu, da pročitam koliko god mogu debelih klasika pre nego što rat sve gurne u smrt i zaborav.

Unija malih plata

Umesto da oporezuje imovinu i finansijske transakcije, nemački model disciplinuje slojeve sa niskim primanjima.

Grčki mitovi

Uloga korupcije u grčkoj krizi je prenaglašena. Osnovni problem su zastrašujuće visoki porezi.

Alea ACTA est

Po ACTA sporazumu, besplatne aktivnosti na internetu su kažnjive i treba da se sprovode samo na „komercijalnoj bazi“.

Kraljevstvo Hermon

Na putu za Hermon, Golanska visoravan izgleda kao da je oduvek izraelska i kao da su svi njeni stanovnici Izraelci.

Državni rasizam

Cilj mađarske vlade je proterivanje Roma, ocenio je ombudsman za prava manjina, a onda je njegova funkcija ukinuta.

Nemački evro

Nemačka preuzima vlast u Evropi i niko za to ne može da je krivi: ona to čini u sopstvenom interesu.

Kako spasiti evro

Moramo pronaći evropsko rešenje za krizu evra, jer će nacionalna rešenja dovesti do raspada Evropske unije.

Realpolitika

Rezultati izbora i razočarenje mladih kao uvod u poslednje sukobe u Egiptu.

Bina za ekstremiste

Novi upravnik pozorišta u Budimpešti je ultradesničar; njegov prethodnik, Istvan Marta, strahuje za ovu instituciju.