Iscedite bogate

Kandidat za predsednika Fancuske Fransoa Olan zahteva najviši porez na dohodak: 75%. Tuše!

Spasavaj se ko može

Bezosećajno građanstvo je ono koje ljude ocenjuje prema skali korisnosti, upotrebljivosti i efikasnosti.

Mit o Evropi

U evropskoj krizi, ključni problem nije novac. Ključni problem je fiks-ideja da su Evropljani ikada postojali.

Zuccotti Park

Svi gnevni ljudi

Hteo je da pronađe prijatelje iz Zukoti parka i pomogne pokretu koji ga je toliko vezao za druge ljude. Ali bio je sam: beskućnik u Njujorku.

Psi rata

Otišao sam na Jahorinu, da pročitam koliko god mogu debelih klasika pre nego što rat sve gurne u smrt i zaborav.

Unija malih plata

Umesto da oporezuje imovinu i finansijske transakcije, nemački model disciplinuje slojeve sa niskim primanjima.

Grčki mitovi

Uloga korupcije u grčkoj krizi je prenaglašena. Osnovni problem su zastrašujuće visoki porezi.

Alea ACTA est

Po ACTA sporazumu, besplatne aktivnosti na internetu su kažnjive i treba da se sprovode samo na „komercijalnoj bazi“.

Kraljevstvo Hermon

Na putu za Hermon, Golanska visoravan izgleda kao da je oduvek izraelska i kao da su svi njeni stanovnici Izraelci.