Crveno sunce

Izbori u Francuskoj – a nadam se i izbori u Nemačkoj sledeće godine – onima koji preziru demokratiju mogu dokazati suprotno.

Javni mamac

Da li znate koji procenat biračkog tela (odraslih ljudi) u Rusiji smatra da se Sunce okreće oko Zemlje? 32%.

Brejvik i zapadno viđenje islama

Brejvikov napad je podigao nivo pretnje kojoj su izloženi muslimani na Zapadu. Oni su danas meta naših politički angažovanih sociopata.

NOĆ

Pjesma za Jom Hašoa, Dan sjećanja na stradanja Jevreja u Holokaustu, koji se slavi na dan ustanka u Varšavskom getu (19.04.1943).