Gay brak

Načela ljudskog dostojanstva dodjeljuju svakome od nas odgovornost da sami za sebe biramo etičke vrijednosti.

Seoski triler

Nikita Mihalkov stoji u napuštenom selu i telefonira iz javne govornice.

Štednja ne radi

To je ekonomska zombi ideja, bezbroj puta opovrgnuta, ali ne uspevamo da je konačno sahranimo.

Oronula kuća

Svakog meseca bonove za hranu koristi 47 miliona Amerikanaca, od čega su polovina deca i tinejdžeri.