U spomen heroja

Za nemačkog posmatrača ostaje teško opisiva sumnja da ima nečeg pogrešnog u tradiciji jugoslovenskog antifašizma.

Zamke sećanja

Potrebno je vrlo malo: opustela ulica u sumrak, dok letnje sunce još okleva na najvišim spratovima zgrada.

Zakon osvete

Gaza liči na prizore kraja sveta. To je milionski logor u kome Izrael uzgaja svoje protivnike.

Kriza nije šansa

Potrebna nam je Evropa 2.0 koja će popraviti greške stare Unije.

Utisci iz Gaze

Gaza je najveći otvoreni zatvor na svetu, sa oko milion i po ljudi na 360 kvadratnih kilometara.

Pogrešan kandidat

Socijaldemokratski kandidat za kancelara se žali da je žrtva zavisti. Ali nije reč o zavisti, već o kredibilnosti.

Obama Drugi

Izraelu je potreban odlučan američki predsednik. To je poslednja šansa da se spasemo od prokletstva okupacije.

Glas za status kvo

Politička propaganda nas je po svojoj silini i tonu podsetila na prve godine američke državnosti.