Duh na tavanu

U poslednje vreme nisam objavljivao nove priče, jer se bavim postavljanjem živog nastupa sa Massive Attack.

Štetočine

„Ko izgubi domovinu, izgubio je dušu“, kaže se u Mađarskoj. Uprkos tome, zemlju je napustilo pola miliona ljudi.

Manifesti

Iz upravo objavljene knjige Erica Hobsbawma, Fractured Times: izlaganje na Manifest maratonu u Londonu 2008.