Siromaštvo politike

Država siromašnima duguje zaštitu od posledica nepravednog poretka koji stvara oskudicu u obilju.

Bela poplava

Svakog dana hiljade zaposlenih na madridskoj univerzitetskoj klinici kruži centrom grada.