Evropa ne radi!

Kada ljudi emigriraju iz Grčke, Irske itd, oni više nisu odgovorni za dugove prethodnih generacija.

Za domaći

Mala prljava tajna svake reforme školstva jeste da su najbolji indikator uspeha dece prihodi roditelja.

Presporo

Kriza nas danas tako jako pogađa, jer nismo više nadležnosti preneli na evropske institucije.

Od Madrida do Bukurešta

Možda je EU sprečila neke ratove, ali što se tiče ljudskih prava ima još mnogo toga da uradi.

Mladi i nezaposleni

Najavljen je paket pravila o takozvanoj garanciji za mlade u Evropskoj uniji.

Sve se kreće

Vesti, u novinama ili na internetu, više nisu dovoljne da bi se opisao svet.

U spomen heroja

Za nemačkog posmatrača ostaje teško opisiva sumnja da ima nečeg pogrešnog u tradiciji jugoslovenskog antifašizma.