Javni mamac

Da li znate koji procenat biračkog tela (odraslih ljudi) u Rusiji smatra da se Sunce okreće oko Zemlje? 32%.

Brejvik i zapadno viđenje islama

Brejvikov napad je podigao nivo pretnje kojoj su izloženi muslimani na Zapadu. Oni su danas meta naših politički angažovanih sociopata.

NOĆ

Pjesma za Jom Hašoa, Dan sjećanja na stradanja Jevreja u Holokaustu, koji se slavi na dan ustanka u Varšavskom getu (19.04.1943).

Insane in Spain

Počinjem da verujem da idemo ka slomu čitavog sistema. Pogledajte Španiju, gde je nezaposlenost među mladima preko 50%.

Muza u kupatilu

Šta rade ljudi koji se zaključavaju u kupatilu: čitaju, puše, razgovaraju sa sobom, razmišljaju, mole se ili zure u prazno?

narandžaste bundeve

Mi! Smo! Narod!

Populiste ujedinjuje ideja o moralno čistom narodnom telu, koje skrnave stranci iz dve grupe: korumpirane i otuđene elite i pravi stranci, etničke ili verske manjine, i posebno imigranti.

Moralo se reći

Ginter Gras je u svom tekstu izrekao ključnu rečenicu: „Nuklearna sila Izrael ugrožava krhki mir u svetu“.

Noam Čomski – intervju

Kod jezika imamo dokaze da u poslednjih 50.000 godina nije bilo evolucije. To se zasniva na činjenici da naše osnovne sposobnosti nisu evoluirale.

Paraklesis

Spis Paraklesis (Podstrek) nastao je kao dio uvoda za Erazmovo slavno izdanje grčkog originala Novog Zavjeta 1516.

Uspon Aun San Su Ći

Aprilski izbori u Burmi se održavaju da bi se popunilo 48 od 664 poslaničkih mesta, ali u pitanju je mnogo krupnija promena.