Ko laže, taj krade

Komunisti su nas lagali onako kako odrasli lažu decu. Ovi danas, lažu služeći se istim jezikom kao i mi, zato su njihove laži tako mučne i ponižavajuće.

Štednja ubija najbrže

Fiskalni pakt manifestuje postdemokratsko stanje evropskog društva. Kontinent na kome je rođena demokratija nalazi se pred autoritarnom promenom.

Adio Acta

Ako bude odbijena, ACTA neće postati zakon u EU, iako su 22 od 27 evropskih zemalja već potpisale ovaj sporazum.

Dole predsednik

Čovek koji će uskoro biti proglašen za sledećeg predsednika Egipta nije onaj koga Egipćani žele.

Evropa je Vajmar

Merkel se ponaša kao da mi možemo da biramo između nemačkog i evropskog puta. Ali nemački put ne postoji.

Reč dve o sramoti

Posle eliminacije ruske fudbalske reprezentacije s Evropskog prvenstva, u nekim medijima počela je da promiče reč – „sramota“.