Dole predsednik

Čovek koji će uskoro biti proglašen za sledećeg predsednika Egipta nije onaj koga Egipćani žele.

Evropa je Vajmar

Merkel se ponaša kao da mi možemo da biramo između nemačkog i evropskog puta. Ali nemački put ne postoji.

Meki državni udar

Egipat je ponovo na početku – ponovo je 11. februar 2011, dan kada je Mubarak otišao.

Objava rata

Pošto su ministri unutrašnjih poslova EU doneli odluku o reformi Šengena, EU parlament je prekinuo saradnju sa Evropskim savetom.

Kupite Ameriku

Politički akcioni komiteti, takozvani super pakovi, idealna su poluga za promenu vlasti.

Zatvaranje granica

Zemlje EU su usvojile mehanizam prema kome se unutrašnje granice mogu uvesti na period do dve godine.

Opet spasavanje banaka

Nezaposlenost raste, banke zapadaju u nevolju, država hita da ih izbavi – ali nekim čudom, spasavaju se samo banke, a ne ljudi bez posla.

Izgubljena nada

Razgovor sa Swetlanom Gannuschkinom iz organizacije za ljudska prava Memorial.