Presporo

Kriza nas danas tako jako pogađa, jer nismo više nadležnosti preneli na evropske institucije.

Od Madrida do Bukurešta

Možda je EU sprečila neke ratove, ali što se tiče ljudskih prava ima još mnogo toga da uradi.

Mladi i nezaposleni

Najavljen je paket pravila o takozvanoj garanciji za mlade u Evropskoj uniji.

Sve se kreće

Vesti, u novinama ili na internetu, više nisu dovoljne da bi se opisao svet.

U spomen heroja

Za nemačkog posmatrača ostaje teško opisiva sumnja da ima nečeg pogrešnog u tradiciji jugoslovenskog antifašizma.

Zamke sećanja

Potrebno je vrlo malo: opustela ulica u sumrak, dok letnje sunce još okleva na najvišim spratovima zgrada.

Zakon osvete

Gaza liči na prizore kraja sveta. To je milionski logor u kome Izrael uzgaja svoje protivnike.

Kriza nije šansa

Potrebna nam je Evropa 2.0 koja će popraviti greške stare Unije.