Želim da budem nevidljiv

U Grčku je poslednjih godina ušlo više od 700.000 ilegalnih imigranata; polovina njih iz Avganistana, Pakistana i Bangladeša.

Iskrenost i ironija

Reč iskrenost je u engleskom jeziku prvi put zabeležena 1533, a napisao ju je protestantski reformator Džon Frit, pre nego što je spaljen na lomači.

Sloganisanje

Za demokratskog predsednika optuženog za ekonomsku nesposobnost, lično bogatstvo bi moglo da bude dokaz kredibiliteta.

Mišel Fuko i nevidljiva ruka

Ekonomski i politički akteri „ne treba da tragaju za opštim dobrom“. Za suverena svet ekonomije ostaje nedodiriv.

Rat i mir

50 godina od smrti: U pravu su oni koji rat nazivaju prirodnim stanjem. Život je dakle rat. Što je pak ”mir”, puno je teže definirati.

Kritičari Evrope

Sa kritikom Evrope dešava se nešto slično kao sa kritikom islama.

Jadni milijarderi

Pre 2009, čovek pred narodnom kuhinjom obično nije plakao nad sudbinom čoveka koji se sunča na svojoj jahti.

Iz sivog u crno

U slučaju da na rastuće proteste režim odluči da primeni oružje, velika je verovatnoća da bi mu to produžilo vek.

Omiljena apokalipsa

Upozorenje na apokalipsu jeste poziv na reformu. Ukoliko čovek želi da napreduje korisno je da razmišlja o propasti.

Studenti teroristi

Hapšenje studenata u Turskoj postalo je masovni fenomen pre tri godine kada je privedeno nekoliko hiljada političkih aktivista.