Kako

Deset tačaka koje sačinjavaju program reorganizovane vlade ne sadrže odgovor na pitanje kako će se poželjni ciljevi ostvariti.

Đavoli đavla

Ovo je jedan skromni prilog borbi Dobra protiv Zla. Autor donosi nekoliko identikitova (fotorobota) koji nam pomažu prepoznati razna lica Princa Tame. Pitanje glasi: da li je đavo musliman, Jevrejin, žena ili homoseksualac?