Više od igre

Pravo pitanje je zašto je izabrana upravo himna sa kojom se ne može (nikad ne može!) identifikovati veliki broj građana Srbije.