Pečat na Danas

Skupština bi trebalo da usvoji zakone o javnoj svojini i restituciji. Poslanici vojvođanske skupštine nisu imali prilike da se izjasne o amandmanima na ovaj „svojinski zakon“.

Ultimatum

Ko se danas boji da protiv rušilaca ustavnog poretka upotrebi palicu i suzavac, moraće sutra da u odbrani ustavnog poretka i građana, upotrebi metke.

Poziv na Paradu ponosa

Nezavisno udruženje novinara Srbije, zbog podrške održavanju Parade ponosa, suočeno je sa pretnjama od strane organizacije “SNP – Naši”.