Ima li Srbija Grejs Lorč

Gejevi spasavaju srpstvo. Jer ne pristaju na licemerstvo koje vas je potopilo. Neće da lažu. Hoće da kažu ko su. Hoće da su slobodni. Da oboje Srbiju bojama sa svoje zastave naspram vašeg večitog crnila. Oni su danas jedini hrabri u Srbiji.

Naprijed natrag!

Novosti – Nakon završetka hrvatskih pregovora s EU sustavno se krše neki već dostignuti demokratski standardi – prava nacionalnih manjina, status pučkog pravobranitelja…

Deputacija

Samo čekam dan kada će ambasadori svih moćnijih zemalja  u Srbiji na konferencije o bezbednosti početi da dolaze u kućnim mantilima.