Skele

Demokrate će imati greb-greb glasačke listiće. Svi će tajno da biraju između Tadića i Tadića.

Kantovac Bobby

Niko na Zapadu nije ispisao tako vehementne rečenice kao Lévinas o drugome, njegovoj ranjivosti i mojoj odgovornosti pred njim.

Verbatim

Prvo, šta je tajna? To je nešto što čovek zna i odbija da podeli sa drugima. Da bi postojala, potrebno je bar dvoje.