Dalmatinski boravak I

Jun i juli 1932. godine proveo sam s (bratom) Friedrichom Georgom na dalmatinskoj obali. Po geografskoj karti što je nosimo u glavi o zemljama što ih još vidjeli nismo, to je područje bilo kao proširena Italija.

Brkovi u kadi

Svijet slika Apokalipse sada je obogaćen brkatim Nietzscheom u kadi. Od ovog velikog duha vode podrijetlo oni koje je Thomas Bernhard krstio kovanicom: “po smislu ludi”.

Bosanska krčma

Želi srpski predsednik, u svojoj prenapregnutoj misiji regionalnog pomiritelja, da razgovara sa svima, čak i sa Harisom Silajdžićem…

Zdravo, Biljana

Radio emisija 23.04.2010, govore: Biljana Kovačević-Vučo iz YUCOM-a, sociolog Ivan Kuzminović i profesor filozofije Žarko Puhovski.

Skrivanje dokaza

Porodice žrtava pronašle su materijalne dokaze da je vrh Vojske Jugoslavije dobio upozorenje o napadu na RTS, ali da je ljude ipak ostavio da izginu.