Gradska sirotinja

Rast cena hrane i energije u zemljama u razvoju ima negativne posledice po gradsku sirotinju, koja se uglavnom i buni. U Srbiji se bune nastavnici, dakle oni koji rade za državu.

Život je kabare

Kada su jedni druge optuživali za fašizam, najčešće su bili u pravu, ali tek “da zabuna bude veća”, kako bi rekao Marko Nikezić.

Jaspersov san

Jaspers je čekao na Heideggerovo javno distanciranje od pokreta koji je nebrojenim ljudima nanio toliko zla. I nije ga dočekao.