Verbatim

Prvo, šta je tajna? To je nešto što čovek zna i odbija da podeli sa drugima. Da bi postojala, potrebno je bar dvoje.