Verbatim

Prvo, šta je tajna? To je nešto što čovek zna i odbija da podeli sa drugima. Da bi postojala, potrebno je bar dvoje.

Klesanje i pevanje

Skup o Hladnom ratu i Jugoslaviji odvijao se tri dana u Sarajevu, Konjicu i Mostaru, iznutra, među njegovim učesnicima, ali i čitavom trasom puta, prizorima iz Sarajeva, Konjica i Mostara.