Monoteizam

Nastanak monoteizma se dugo shvatao kao prirodni razvoj od politeizma ka savršenijoj formi jednoboštva. Ali u istoriji ima razvoja, mada ne obavezno i progresa. Stvari mogu postati i lošije.

Metron

Tamo gdje nema Boga (Zakona), ništa nije dozvoljeno, ne postoji Autoritet koji bi nešto zapovijedao ili zabranjivao.