Temelji

U Domu omladine je otvoren Informacioni centar Evropske unije – na mestu sa koga je izbačena knjižara Beopolis.

Nacija

Temeljnu političku stvarnost našeg vremena određuju dve činjenice: ona se zasniva na “nacijama”, i nju u samom temelju ugrožava “nacionalizam”.