Spomenik izbrisanima, foto: Luka Cjuha/Dnevnik

„Ć“

Gradske vlasti Ljubljane su silom preuzele centar Rog, ali duh mesta ne miruje. Tu se otvara Park izbrisanih sa skulpturom u obliku južnjačkog, iz slovenačkog izbrisanog slova Ć.

Foto: Predrag Trokicić

Rasipanje u tri slike

Meta je objavila da su mrežu botova činili članovi SNS-a, ali i državni službenici. Reč je o zloupotrebi javnih resursa zbog koje treba da reaguju Agencija za sprečavanje korupcije i tužilaštvo.

Druga Srbija

Danas – Ovo je spisak Beogradskog kruga zatečen na Obilićevom vencu 1993. Prenet je iz prvog staništa Kruga u ulici 7. jula, gde je Građanski savez bio udomio Beogradski krug u jednoj sobi.

Uz drugo izdanje

Iz knjige „Druga Srbija“ – Beogradski krug je nastao spontano. Profesionalno, politički i – treba li reći – etnički različite ličnosti tražile su mesto sa koga su mogle da dignu svoj glas protiv rata i užasa…

Štrpci – 30 godina

Štrpci – 30 godina

VIDEO i transkript – 27. februara 1993. iz voza Beograd-Bar u Štrpcima oteto je i ubijeno 20 ljudi nesrpske nacionalnosti: 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedna nepoznata osoba. Govore Ivana Žanić i Marina Kljajić.

Foto: Predrag Trokicić

Tužilački mrak

Dve zamenice javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu raspoređene su na druge poslove usred rukovođenja istragom zbog višemilionskih zloupotreba u javnom preduzeću EPS…

U zdravlje!

Mladina – Konačno je na njeno žestoko inzistiranje nalaz bio pronađen. U kompjutoru. Zagubljen. I sa strašnom dijagnozom karcinoma dojke. Kojega je liječenje međutim kasnilo punih 7 mjeseci.

Sesije Beogradskog kruga 1992/93.

Spisak stotinak učesnika, naslova i datuma njihovih izlaganja na dve sesije po 10 susreta subotom u SKC-u u Beogradu. Naslov prve sesije je bio Druga Srbija, a druge Intelektualci i rat.

Tako smo duboko pali

Iz knjige „Druga Srbija“ – Pobjednici nad šovinizmom u građanskom ratu 1941-45. omogućili su danas obnovu nacionalizma. Srpski komunisti aktivirali su velikosrbijanski nacionalizam.

Istorijski i društveni akteri

Iz knjige „Druga Srbija“ – Grumen po grumen, otadžbina. Svedenost na zemljanu elementarnost temelj je nacionalne države. Kultura joj ne treba. Zato ima smisla pitanje: Da li je Druga Srbija fantazam?

Lice Srbije

Iz knjige „Druga Srbija“ – Dok pišem ove redove, u proleće 1996, Beogradski krug jedva da postoji, ali njegov primer nije ništa izgubio na značaju. Građanski savez Srbije je još uvek veoma aktivan…

Beogradski krug

Iz knjige „Druga Srbija“ – Miladin Životić je preuzeo ulogu predsedavajućeg, a za stolom su još sedeli: Rade, Ivan Čolović, Đorđe Lebović, Fića i ja. Uz nas, malo po strani: Zupanc i Nenad Prokić.

Jezik rata

Iz knjige „Druga Srbija“ – Daću neke najopštije naznake sa primerima iz kojih će se videti kako jezik (a) proizvodi, (b) poništava i (c) posuvraćuje stvarnost. Ova ad hoc tipologija je samo delimična.