Lada

Pronašao sam divan film o fabrici iz koje je izašlo nekoliko miliona automobila iste marke – fantastične Lade.