Kalendar promocija (2005-2010)

Peščanik je u ovom periodu održao preko 100 promocija u Srbiji i regionu. Prestali smo da putujemo kada je broj policajaca koji su nas „štitili“ premašio broj posetilaca (a njih nije bilo malo).

Živjeli interesi

Postoji li uopće kriterij koji bi mogao biti značajniji od racionalnog interesa, posebice kada je riječ o interesima građana dviju država?