Hall of mirrors

Lutajući iguman

Nisam bio načisto koji se deo Jeremićeve ličnosti prepušta prepisci: da li SMS porukama brani Kosovo ili odgovara Njujorčanima koji mu nude stan?