Dušan

Najave ukidanja bezviznog režima mogu da izazovu novi talas nasilja prema Romima.