Dobar čovek

Želeo bih da napišem nešto o tome kako smo prijateljevali baš kao vernici.

Obnova i izgradnja

Posebno se izdvojio predlog da Srbija traži naknadu štete koja joj je naneta bombardovanjem od strane NATO-a.