Eros i Ljubav

Italijanski dnevnik La Repubblica objavio je razgovor između Skalfarija, osnivača te novine, i kardinala Martinija.

Forward starih ideja

Novosti – Došlo je do umrežavanja “pravoslavnih i rodoljubivih snaga” na kulturnom frontu čija su avangardna prethodnica svakako Dveri.

Ratni huškači

Kao deo pretkrivičnog postupka, objavljena je knjiga Reči i nedela: pozivanje ili podsticanje na ratne zločine u medijima u Srbiji 1991-1992.

Pravi izveštaj

Procureo je izveštaj potpuno suprotan zvaničnoj pozitivnoj proceni EU o reformi pravosuđa u Srbiji.

Zaštita zastave

Čovijek koji je komadiće poderane hrvatske zastave slao predsjedniku i državnom tužitelju poslat je na psihijatrijsko vještačenje.

Sve naopako

Ludačko je bilo prometejsko uverenje da će Amerika vojnim džipovima dovesti džefersonovsku demokratiju na obale Tigra.

Industrija ugleda

Novosti – Udovoljavajući zahtjevima doba u kojem se skromnost smatra smrtnim grijehom, industrija ugleda ne posustaje s radom.

Ko bi se usudio?

Čitao sam Kamija sedeći na klupi u Alamedi, bez prebijene pare u džepu. Preda mnom je bio ceo dan, u stvari ceo moj život.

Dragi Neštovci

Mnogi ljudi veruju u neku višu silu, a kada ih upitate šta je to, odgovor je da „ima nešto“.

Niže kamate

Banke u Srbiji imaju značajno veliki udeo nenaplativih potraživanja – to su krediti koji se nikada neće naplatiti.