Trgovci kulturom

Ideja da će nas neki stranci ili naši koji su se školovali napolju spasiti zaslužuje posebnu pažnju.