Leto

Vetar je danas tako blag, miluje nam lica dok ležimo u senci, kao mala deca koja tonu u san.

Arhiv Tuđman

Novosti – Franjo Tuđman se ovdje ne konzumira kao povijesna figura, već kao pseudoreligijski kult.