Loše stanje

Integralni snimak razgovora Svetlane Lukić sa predsednikom Fiskalnog saveta, Pavlom Petrovićem.

Friendly fire

Banka – Mnogi od “briljantnih pravnika“ govorili su prije kao da se nalaze u nekome talk-showu, no u sudnici.

Bujica

Radio emisija 04.04.2014, govore Pavle Petrović i Saša Ilić.