Dobar čovek

Želeo bih da napišem nešto o tome kako smo prijateljevali baš kao vernici.

Obnova i izgradnja

Posebno se izdvojio predlog da Srbija traži naknadu štete koja joj je naneta bombardovanjem od strane NATO-a.

Isus i Fata

Oslobođenje – Hiljadu godina koncept celibata temeljio je na činjenici kako se Krist nikad nije ženio.

Glasovi razlike

Predstavnice DS u skupštini SE glasale za rezoluciju kojom se ruskoj delegaciji oduzima pravo glasa.