Politička avangarda

Kerum je avangarda novog tipa vladavine, gdje će biti izbrisana i zadnja razlika između politike i biznisa.

Grčki mitovi

Uloga korupcije u grčkoj krizi je prenaglašena. Osnovni problem su zastrašujuće visoki porezi.

Alea ACTA est

Po ACTA sporazumu, besplatne aktivnosti na internetu su kažnjive i treba da se sprovode samo na „komercijalnoj bazi“.