Dušan

Najave ukidanja bezviznog režima mogu da izazovu novi talas nasilja prema Romima.

539

Libreto: Sve mi se čini da će Uredba 539 sa ponovnim uvođenjem viza imati veze pre svega sa Kosovom.