Kraj sveta

Radio emisija 21.12.2012, govore: Srđa Popović i Milan Vukomanović.

Dve pesme

Lepo je to, slušati Betovenovu Devetu i vitlati huliganskom palicom o trošku majke države.

Evropa ne radi!

Kada ljudi emigriraju iz Grčke, Irske itd, oni više nisu odgovorni za dugove prethodnih generacija.