Ustavu mirno!

Novosti – Formula dosluha između SDP-a i HDZ-a ponuđena je u Ustavu kao vrhovnome aktu pravno-političkog šunda.

Ko je vlasnik Zemlje

Erozija granica i slični izazovi legitimnosti država naglašavaju ozbiljnost pitanja o tome ko je vlasnik Zemlje.