Korak po korak

Čini mi se da je osnovno pitanje koje naša diskusija nameće: da li škola, putem predmeta kao što su zdravstveni i seksualni odgoj, može da igra ulogu korektivnog faktora?

Ne krijem da sam premijer

Kao žena bez dece (rešena da ih rodim isključivo sopstvenom odlukom), osetila sam se prozvanom da kažem nešto o, kako je Dačić rekao, našem izumiranju.

Spomenik fašizmu

Mladina: Benevolentan odnos prema ratnim zločinima doveo je do zlokobne fašističke perverzije u obliku spomenika „žrtvama srpske agresije“, otkrivenog ovih dana u Osijeku.

Zloupotreba Tesle

Inicijativa da se Tesla kanonizuje nije problematična u delu obožavanja njegovog lika i dela. Problematično je nasilno uguravanje Nikole Tesle u pravoslavni kontekst.

Razmažena derišta

Ako ne računamo imperijalno potomstvo dinastije Ming i prinčeve iz predrevolucionarne Francuske, današnja američka deca su možda najrazmaženija deca u istoriji sveta.

Šta da se radi?

Ivančić, Pejović i ja se slažemo da stvari u obrazovanju, baš kao i u društvima u kojima živimo, ne stoje dobro i verujemo da bi u vezi sa tim nešto moralo da se učini.

Promena politike

Jedno je promeniti vladu, a drugo politiku. Kada je reč o balkanskim zemljama, prelomna je po mnogo čemu bila 2000. godina.

Četiri zida represije

Prvi intervju turske aktivistice Başak Şahin Duman iz hrvatskog zatvora gdje čeka odluku o izručenju u Tursku.

Ulica nije dovoljna

Protest bi sada trebalo da okupira sve političke institucije u Izraelu: škole, sudove, parlament. Aktivizam na ulicama neće rešiti nijedan problem.

Obama, dođi u Izrael

Stvari moraju biti jasno izrečene: nije poželjno da Izrael napadne Iran. Izuzev dvojice političara, niko nije oduševljen idejom o napadu.

Izvoz

Srpska privreda ne bi trebalo da se suočava sa značajnim problemima s plasmanom proizvoda na stranim tržištima.

Obzorja mita

Mit ima vlastitu, od nauke neovisnu, strukturu. Zapravo nauka treba mit, a ne mit nauku.

Harc IV za sve

Da li će rigorozna politika štednje Angele Merkel odneti prevagu ili će to biti Olandova politika rasta?

Biti djeca

Tema koju su načeli Ivančić i Ilić je od neprocjenjivog značaja, ali tok kojim je rasprava krenula prenebregava jedan veoma važan aspekt.

Kad izostane empatija

Kretanje krož život emocionalno slepih osoba nalikuje kretanju po minskom polju, slučajevi poput Brejvikovog ili Ratka Mladića, to vrlo dobro ilustruju.