Spomenik

Posle uklanjanja spomenika u Preševu nameće se pitanje ko je odgovoran za njegovo postavljanje.

Krdo

Porukama mržnje i pretnjom nasiljem, oni su galopirali po Biljaninom pravu da kaže to što misli.

Na poluperiferiji

Šta znači pridev „nacionalna“ u sintagmi „nacionalna humanistika“? Ko smo to „mi“ i koji nam je interes?

Crkveni kmeri

Mladina – Biskupi otvoreno zagovaraju krv i sukobe, poručuju kako je Hrvatskoj potrebna nova vojna akcija.