NOĆ

Pjesma za Jom Hašoa, Dan sjećanja na stradanja Jevreja u Holokaustu, koji se slavi na dan ustanka u Varšavskom getu (19.04.1943).

Fimi Poljana

Novosti – Jedino što se o još nedogođenim ratnim zločinima moglo unaprijed znati je da institucije političke vlasti o njima ništa neće znati.

Insane in Spain

Počinjem da verujem da idemo ka slomu čitavog sistema. Pogledajte Španiju, gde je nezaposlenost među mladima preko 50%.

Muza u kupatilu

Šta rade ljudi koji se zaključavaju u kupatilu: čitaju, puše, razgovaraju sa sobom, razmišljaju, mole se ili zure u prazno?

Ubijanje knjige

Govoriti o lakoći ubijanja knjiga, kada se ubijaju čitave tvornice, skoro da je nepristojno.