Slavjan

Nova Makedonija – Stigla je vest o lustriranju osnivača savremene makedonske literature, Slavka Janevskog.

Caru carevo

Mladina: Fino je da su nesporazumi otklonjeni i evo Hrvata i Slovenaca u zajedničkoj evropskoj obitelji.

Metamorfoze, Anabela Abreu

Epilog jednog tabua

Autonomija.info – Usvojena je Deklaracija o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini, počinjenih od 1944. do 1945.

Potvrda

Evropski savet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom najkasnije u januaru 2014.

Gvidovdan

Reč je izvedena iz činjenice da u rukama Gvida Vestervelea leži naša sudbina o dobijanju Datuma.