Pederska posla

„Protivprirodnom bludu“ posebno su, smatra premijer, skloni članovi DS-a koji su sa SPS-om na vlasti u Beogradu.

Tvrđava Evropa

Nova Makedonija – Evropski parlament je usvojio predlog o obustavi vizne liberalizacije i vraćanju zemalja na šengensku crnu listu.

Olivera Milosavljević – intervju

Ateisti Srbije – „Jezički“ i „verski“ koncept nacije se međusobno isključuju, iako mnogi nacionalisti težeći da maksimalno uvećaju svoju naciju objedinjavaju oba faktora, nesvesni kontradiktornosti izgovorenog.

Femmes

Zakon o ravnopravnosti polova iz 2009. još uvek nema uticaja na realnu ravnopravnost muškaraca i žena.