ŽIRAFA

Pijemo kafu Dino Mustafić i ja u sarajevsko popodne na Titovoj ulici.

Koplje i štit

Za razliku od Vesne Pešić, ne bih previše žurio da nacionalističku politiku proglasim mrtvom.

Utorak

Radio emisija 05.04.2013, govore: Vesna Pešić i Mirko Đorđević.

Briselska bajka

Saznali smo da je Vučić sklon da viče kada pregovara, i da sa „nama“ pregovaraju samo kukavice.