Pederska posla

„Protivprirodnom bludu“ posebno su, smatra premijer, skloni članovi DS-a koji su sa SPS-om na vlasti u Beogradu.