Blow-up

U Arhivu Srbije je odlazeći direktor postao jedini kandidat za novog direktora.